Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre webové stránky prevádzkované spoločnosťou Smart People, spol. s r.o.

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho na webových stránkach PowerPivot.sk a Power-BI.sk.

Predávajúcim je spoločnosť Smart People, spol. s r. o., so sídlom Za hradbami 2277/34, 902 01 Pezinok, IČO: 44 869 649, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III.. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.) v ich aktuálnych zneniach. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie obsahu alebo jeho častí z týchto webových stránkok tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Predávajúci si vyhradzuje všetky práva vyplývajúce z Autorského zákona (č. 185/2015 Z. z.) a ostatných právnych predpisov, platných na území SR.

Objednávkou našich produktov a služieb súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru k tejto tématike.

Na predaj konkrétnych produktov a služieb sa vzťahujú konkrétnejšie verzie Všeobecných obchodných podmienok:

Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb. Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o Vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku Vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet. Zozbierané obchodné údaje sú využívané na účely technickej správy webu, webovej analytiky, v rámci ankiet či pre marketingové účely vždy v primeranom rozsahu. Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme Vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu.

Pre uľahčenie Vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači. Ak vám nie je niečo jasné alebo máte akúkoľvek otázku, neváhajte kontaktovať prevádzkovateľa webu na adrese info@powerpivot.sk.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 6. 2023. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.