Power BI a Reporting Services – Pre pokročilých

Cieľ kurzu: Kurz sa venuje pokročilým technikám tvorby stránkovaných reportov v Reporting Services v Power BI – či už v Power BI Report Serveri, alebo v Power BI Premiun. Na reálnych príkladoch z praxe sa prechádza krok po kroku riešenie pokročilých reportingových problémov. Kurz sa venuje obchádzaniu niektorých obmedzení Reporting Services, a implementácii funkcionality, ktorá v nich bežne chýba, či už z technickej stránky, alebo z vizuálnej stránky.

Kurz sa venuje aj rôznej skrytej funkcionalite a kreatívnemu riešeniu niektorých ťažších problémov, ktoré dostanú Vaše reporty na ďalší level. Ako aj optimalizáciu rýchlosti reportov, aby zbehli podľa možností buď okamžite, alebo čo najskôr. Tento kurz vás naučí vytvárať nielen interaktívne reporty, ale aj ušetriť hromadu času pri tvorbe podobných reportov. A v spojení s klasickými reportami Power BI zvládnete už naozaj každú reportovaciu výzvu.

Toto je najpokročilejší kurz o Reporting Services Power BI v celej SR a ČR, od autora jedinej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to top expert s 8-ročnou praxou v Power BI a viac ako 17-ročnou praxou s SQL Server Reporting Services, vrátane nasadení vo veľkých firmách. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Cieľová skupina: Analytici, controlling a tvorcovia reportov, ktorí už majú skúsenosti s tvorbou stránkovaných reportov. Kurz je určený tým, ktorí už pracovali so stránkovanými reportami Power BI alebo v SQL Server Reporting Services, a potrebujú vytvárať pokročilejšie a zložitejšie reporty. Ak nie ste si istí, či je tento kurz pre Vás, tak nám kedykoľvek zavolajte alebo napíšte.

Vstupné požiadavky: Predchádzajúce skúsenosti s tvorbou reportov v SQL Server Reporting Services, alebo s tvorbou stránkovaných reportov v Power BI. Ideálne je ovládať znalosti z nášho základného kurzu.

Trvanie: 3 dni

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine,
 • certifikát o absolvovaní kurzu v slovenčine aj angličtine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsahová náplň

Pokročilá práca s Tablixom

 • vnáranie a dokovanie reportovacích prvkov, napr. tabuľka v zozname (tzv. master-detail list),
 • vytvorenie odsadenej tabuľky (stepped table),
 • priľahlé skupiny v tabuľkách a maticiach,
 • dynamické zoskupovanie dát pomocou parametrov,
 • dynamické skrývanie riadkov a stĺpcov,
 • kalendárové a horizontálne reporty,
 • výmena riadkov a stĺpcov medzi sebou počas behu reportu,
 • zmena tabuľky na maticu a naopak.

Pokročilý reporting z OLAP kociek Analysis Services, SSAS Tabularu a datasetov v Power BI

 • prebratie fontov, formátovania, atď. z nastavení merítok v SSAS,
 • asymetrické dotazy,
 • funkcie Aggregate, RunningValue a Previous,
 • parametrické MDX dotazy,
 • pridanie vypočítaných členov a setov do reportu z OLAP kocky.

Pokročilé grafy

 • grafy, podgrafy a výseky grafov,
 • grafy z dopočítaných dát v reporte,
 • vnorené grafy a prehľadný, súbežný reporting viacerých veličín v jednom grafe – napr. kĺzavé priemery, trendové krivky, Paretove krivky, atd.,
 • dynamické zafarbovanie elementov v grafoch,
 • pokročilá štylistika grafov a grafických elementov.

Pokročilé techniky reportovania

 • dynamické zväčšovanie prvkov,
 • rekurzívne tabuľky (reporting z parent-child dát, napr. hierarchia vo firme),
 • použitie dát z rozličných dátových zdrojov v jednej tabuľke (napr. Oracle + OLAP),
 • pokročilá práca s rozsahmi dát,
 • formátovanie a reportovanie pomocou HTML a CSS,
 • použitie premenných – SSRS aj VB,
 • kumulatívne súčty / running totals, a vlastné agregačné funkcie,
 • využívanie už vypočítavných hodnôt z iných polí na výpočet ďalších polí,
 • export do Excelu a roztriedenie dát na viacero listov súčasne,
 • viacúrovňový drillthrough (preklik na iný report) a zobrazovanie navigácie / histórie preklikov v reportoch (breadcrumbs),
 • zabezpečenie dát v reportoch – zobrazovanie len tých dát, ktoré ma užívateľ povolené vidieť,
 • vytváranie adresných štítkov na obálky, balíky, …,
 • reporting vo viacerých menách,
 • viacjazyčné reporty, a automatické zobrazovanie reportu v jazyku užívateľa,
 • kontrola zobrazovania obsahu pri exporte do rôznych formátov,
 • ovplyvňovanie spôsobu exportu dát reportu do XML,
 • vypočítané polia v datasetoch.

Pokročilá práca s parametrami reportov

 • reporting s veľkým množstvom hodnôt na výber pri parametroch,
 • výber hodnôt parametrov pomocou reportu a podpora hierarchických číselníkov,
 • dynamická parametrizácia – flexibilná klauzula WHERE a podmienky v nej v závislosti od (ne-)zadaných parametrov,
 • ALL parametre,
 • použivanie viachodnotových parametrov s uloženými procedúrami a prihláseniami na odber reportov.

Programovanie v reportoch

 • použivanie .NET kódu a funkcií z DLL knižníc,
 • vlastne agregačné funkcie (napr. zreťazenie zoznamu z reťazcových hodnôt),
 • pokročilé vzorce SSRS.