Power BI – Rýchla a efektná analýza dát a reporting

Cieľ kurzu: Využiť interaktívnu analýzu dát a reporting v nástroji Power BI po všetkých stránkach. Kurz je určený všetkým, ktorí potrebujú rýchlo zanalyzovať dáta z rôznych zdrojov. A potrebujú jednoduchý, zato však pokročilý a moderný reporting, ako aj zdieľanie analýz vo firme aj mimo firmy, na rôznych zariadeniach, či ďalšie možnosti, ktoré prostredie Excelu neposkytuje. Ukážeme si nielen štandardnú funkcionalitu, ale aj všetky skryté možnosti, ktoré dostanú Váš reporting na ďalšiu úroveň – vysoko nad to, o čom ste si doteraz mysleli, že je možné. A to všetko v nástroji od Microsoftu, ktorý je moderný, rýchly a stabilný, a nemá prakticky žiadne limity na zdroje dát alebo ich veľkosť. Väčšina kurzu sa venuje budovaniu správneho dátového modelu a štatistickým výpočtom v jazyku DAX, od ktorých v praxi závisí 80% úspechu pri analýzach a reportingu.

Cieľová skupina: Analytici, controlling, manažéri a tvorcovia reportov, ktorí potrebujú rýchlo a jednoducho zanalyzovať hromadu dát z rôznych zdrojov, a efektne ich odreportovať. Na kurz nie sú potrebné žiadne vstupné znalosti. Kurz je určený tým, ktorí ešte nepracovali s Power BI, alebo ešte len začínajú v ňom pracovať prvé týždne či mesiace.

Toto je najdetailnejší kurz o Power BI v celej SR a ČR, od autora jedinej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to top expert s 8-ročnou praxou v Power BI a 13-ročnou praxou v PowerPivote, vrátane nasadení vo veľkých firmách. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine,
 • certifikát o absolvovaní kurzu v slovenčine aj angličtine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsahová náplň:

Úvod do Power BI

 • Predstavenie Power BI, nástrojov a ich limitov
 • Porovnanie verzií Free, Pro a Premium
 • Čo funguje z PowerPivotu a čo nie
 • Import súborov s PowerPivotom z Excelu

Editor dotazov a transformácia dát – Power Query

 • Načítanie dát do dátového modelu
 • Načítanie dát z databáz, cloudu, webu, SAP-u, SharePointu, Dynamics CRM, SalesForce, …
 • Spracovanie dát z Google Analytics a Facebook Ads
 • Úprava a transformácia dát pred a po načítaní
 • Zoskupenie dát, transpozícia riadkov a stĺpcov
 • Odstránenie chýb v dátach
 • Načítanie a úprava tabuliek z webstránok
 • Zlúčenie a pripojenie dotazov
 • Kombinovanie binárnych súborov
 • Štatistické a matematické transformácie dát
 • Navigácia v použitom postupe transformácie dát a kroky späť
 • Pridanie vlastných stĺpcov
 • Úvod do jazyka M a rozšírený editor dotazu

Dátové modelovanie – PowerPivot

 • Tvorba vypočítaných stĺpcov
 • Tvorba vypočítaných polí – merítok
 • Vypočítané tabuľky
 • Spájanie viacerých tabuliek do jednej
 • Nastavenie predvoleného zhrnutia, kategórie dát a domovskej tabuľky
 • Dátové typy, formátovanie a zoraďovanie stĺpcov
 • Hierarchie

Analytika v jazyku DAX

 • Úvod do jazyka DAX – Data Analysis Expressions
 • Syntax vzorcov a funkcií
 • Ošetrenie chýb vo vzorcoch
 • Vypočítané stĺpce
 • Tvorba vlastných analytických kategórií z dát
 • Merítka a vypočítavané ukazovatele
 • Základné štatistické funkcie – SUM, COUNT, MIN, MAX, …
 • X-kové funkcie – SUMX, COUNTX, AVERAGEX, …
 • Kontext výpočtu merítka
 • Zmena kontextu výpočtu pomocou funkcie CALCULATE
 • Filtre a antifiltre
 • Tvorba spoľahlivých ukazovateľov
 • Časová analýza a funkcie Time Intelligence
 • Reporting voči predchádzajúcim obdobiam
 • Kumulatívne ukazovatele YTD, rozdielové ukazovatele YoY, Percent Change, a pod.
 • Kĺzavé priemery a odhad trendov v dátach
 • Vyhodnocovanie aktuálneho stavu voči plánu
 • Parametrizácia výpočtov cez čiselníky a tlačítka, analýza scenárov
 • Pracovné dni, nepracovné dni, sviatky, a reporting voči nim
 • Ďalšie využitie číselníkov pre obchádzanie limitov PowerPivotu

Vizualizácia a reporting – Power View

 • Vytvorenie interaktívnych grafov a ich nastavenia
 • Grafická analýza jednej veličiny pomocou druhej veličiny
 • Preklik v grafoch na vyššiu a nižšiu úroveň dát
 • Interaktívny prieskum dát v grafoch
 • Tabuľky, matice a kontingenčné tabuľky
 • Podmienené formátovanie v tabuľkách a maticiach
 • Reporting na mapách a kartogramoch
 • Geografický preklik na detailné dáta – geografická navigácia
 • Dlaždicové grafy, karty, merače, slicery, prstencové grafy a ďalšie vizualizácie
 • Vlastné vizualizácie
 • Dodatočné nastavenia a  prispôsobenia grafov
 • Filtre reportov a filtre grafov
 • Preklik z jednej stránky reportu na ďalšiu
 • Pridanie popiskov, obrázkov a tvarov
 • Mobilné reporty
 • Príprava reportov na publikovanie

Vzťahy– prepojenia medzi tabuľkami

 • Nastavenie prepojení medzi tabuľkami
 • Kardinalita prepojení
 • Prepojenia typu M:N
 • Smery krížového filtru pre prepojenia

Publikovanie a zdieľanie

 • Publikovanie zostáv na web do Power BI cloudu
 • Množiny údajov, zostavy a dashboardy
 • Zdieľanie zostáv a dashboardov
 • Vyhľadávanie pomocou Otázok a Odpovedí v prirodzenom jazyku
 • Prekliky z jedného dashboardu na ďalší
 • Analýza dát z Power BI v Exceli
 • Prezentácia zostáv v PowerPointe, integrácia s MS Office
 • Mobilná verzia Power BI Mobile
 • Práca s webovým kontom Power BI
 • Dátová brána Power BI
 • Publikovanie zostáv do Power BI Report Servera
 • Rozdiely medzi publikovaním do cloudu vs. na vnútrofiremný server
 • Licencovanie a licencie Power BI
 • Dokumentácia dátového modelu – Power BI Analyzer