Power BI a Reporting Services – Tvorba stránkovaných reportov

Cieľ kurzu: Kurz je zameraný na využitie Reporting Services v Power BI Report Serveri a Power BI Premium. Čiže výkonného nástroja na plnohodnotnú tvorbu stránkovaných reportov. Obsahuje tvorbu základných aj mierne pokročilých reportov, integráciu s databázami aj s OLAPom, SSAS Tabularom a Power BI. Tvorbu parametrických reportov, interaktívnych a grafických reportov, ako aj automatizáciu reportingu – čiže všetkého, čo Reporting Services ponúkajú na vytváranie a správu pôsobivých a informatívnych reportov, ktoré dostanú ich užívatelia v profesionálnej podobe a bez čakania.

Tento kurz je založený na základe našich praktických skúseností v projektoch s Reporting Services a Power BI počas posledných 17 rokov. Takže sa naučíte nielen vytvárať reporty, ale ich aj pripravovať tak, aby fungovali dlhodobo, a aby ste s nimi mali neskôr čo najmenej práce. Prípadne aby vám urýchlili riešenie rôznych problémov s reportingom, ktoré sa z času na čas vždy vyskytnú.

Toto je najdetailnejší kurz o Reporting Services Power BI v celej SR a ČR, od autora jedinej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to top expert s 8-ročnou praxou v Power BI a viac ako 17-ročnou praxou s SQL Server Reporting Services, vrátane nasadení vo veľkých firmách. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Cieľová skupina: Analytici, controlling, manažéri a tvorcovia reportov, ktorí potrebujú vytvárať stránkované reporty, zvyčajne určené pre následnú tlač. Kurz je určený tým, ktorí ešte nepracovali so stránkovanými reportami Power BI ani s SQL Server Reporting Services, alebo ešte len začínajú v nich pracovať prvé týždne či mesiace. Ak nie ste si istí, či je tento kurz pre Vás, tak nám kedykoľvek zavolajte alebo napíšte.

Vstupné požiadavky: Základný prehľad v relačných databázach. Vhodné sú aj skúsenosti s ľubovoľným reportingovým nástrojom a základy programovania, aj keď nie sú nevyhnutné pre zvládnutie kurzu.

Trvanie: 2 dni

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine,
 • certifikát o absolvovaní kurzu v slovenčine aj angličtine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsahová náplň

Úvod do Reporting Services v Power BI

 • Prehľad a architektúra Reporting Services
 • Rozdiel medzi Reporting Services v SQL Serveri, Power BI Report Serveri a Power BI Premium
 • Inštalácia a konfigurácia
 • Nástroje pre prácu s Reporting Services
 • Power BI Report Builder

Vytváranie reportov

 • Vytvorenie základného reportu
 • Základné prvky reportu, reportovacie komponenty
 • Formátovanie reportov – statické aj dynamické
 • Zoskupovanie údajov na jednej strane
 • Používanie vzorcov na výpočet hodnôt, podmienenú zmenu vzhľadu a pod.
 • Export reportov do formátu PDF, Word, Excel, JPEG, XML, CSV, …
 • Pridanie vlastných funkcií do vzorcov

Vylepšovanie základných reportov

 • Pridanie navigácie a obsahu do reportov
 • Skrývanie a zobrazovanie dát
 • Podreporty, prekliky a rozkliky v reportoch
 • Preklik z jedného reportu na druhý (napr. master-detail)
 • Používanie viacerých datasetov
 • Pridanie grafov, indikátorov, data bars a sparklines do reportov
 • Mapy a geografické dáta v reportoch, integrácia s Bing Maps
 • Parametrizácia reportov, používanie parametrov a filtrov
 • Zoznamy parametrov, dynamická parametrizácia
 • Integrácia s reportami Power BI a naopak
 • Šablóny reportov

Publikovanie a spúšťanie reportov

 • Publikovanie reportov
 • Spúšťanie reportov
 • Cache-ovanie reportov
 • Vytváranie snapshotov, história reportov

Automatický odber reportov

 • Prihlasovanie sa na odber reportov
 • Správa odberu reportov
 • Dynamický odber reportov na základe dát

Správa servera

 • Nástroje na správu Reporting Services – v Power BI Report Serveri vs. v Power BI Premium
 • Administrácia, záloha a obnova databáz Reporting Services
 • Zabezpečenie Reporting Services
 • Upgrade z predchádzajúcich verzií
 • Prechod z Reporting Services na Power BI Report Server

Programovanie s Reporting Services

 • Integrácia aplikácií s Reporting Services cez web services a Power BI Embedded
 • Priame renderovanie a tlač reportov cez platformu .NET
 • Rozširovanie funkcionality Reporting Services pomocou .NETu