Power BI – Nasadenie v cloude

Cieľ kurzu: Využiť naplno možnosti cloudu Power BI, ktorý dokáže okrem zdieľania reportov robiť všetko to, čo čakáte od solídnej podnikovej platformy pre analytiku, reporting a distribúciu obsahu. Pozrieme sa nielen na to, čo všetko dokážete robiť s reportami v cloude, ale aj ako ich viete využiť na efektívnu distribúciu informácií naprieč celou organizáciou. Naučíte sa aj to, ako viete prepojiť rôzne služby z Office 365 na Power BI, ako vytvárať dashboardy, aké sú možnosti práce na mobilných zariadeniach, či opätovného využitia obsahu z Power BI. Pozrieme sa aj na to, ako si užívatelia vedia sami pripraviť dáta pre reporty a vytvoriť jednoduché reporty bez použitia Power BI Desktopu. V závere sa pozrieme na správu Power BI na úrovni organizácie, nastavenie brány Power BI Gateway a riešenia typických problémov v cloude. Z celého kurzu vyjdete nabití poznatkami o tom, čo všetko cloud Power BI prakticky dokáže, a najmä ako to viete využiť vo vašej spoločnosti. A najmä sa naučíte, ako sa správne rozmýšľa pri návrhu cloudových riešení, ktoré majú radikálne odlišnú filozofiu od klasických podnikových systémov. Vďaka tomu budete vedieť úspešne nasadiť Power BI vo vašej spoločnosti.

Cieľová skupina: Analytici, manažéri, tvorcovia a správcovia reportov, ktorí potrebujú zdieľať reporty v cloude, a chcú využiť všetky možnosti cloudu Power BI a prepojených služieb z Office 365, resp. Microsoft 365. Na kurz je potrebné ovládať aspoň základy Power BI – kurz je totiž určený tým, ktorí už vedia vytvárať reporty v Power BI. Ak nie ste si istí, či je tento kurz pre Vás, tak nám kedykoľvek zavolajte alebo napíšte.

A tak ako aj pri všetkých našich kurzoch, aj tento kurz je od autora jedinej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to top expert s 8-ročnou praxou v Power BI a 13-ročnou praxou v PowerPivote, vrátane nasadení vo veľkých firmách. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine,
 • certifikát o absolvovaní kurzu v slovenčine aj angličtine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsahová náplň:

Nasadenie a správa reportov

 • Možnosti publikovania reportov do cloudu
 • Zdieľanie reportov
 • Zabezpečenie reportov
 • DAX row-level security – zabezpečenie na úrovni riadkov dát
 • Nastavenie automatickej aktualizácie dát
 • Automatické odosielanie reportov v stanovených časoch
 • Úprava reportov v cloude
 • Aktualizácia reportov z Power BI Desktopu
 • Vytváranie reportov z existujúcich dátových modelov
 • Vytváranie nových dátových modelov a reportov v cloude
 • Monitorovanie využívanosti reportov a konta Power BI
 • Nasadenie excelovských reportov a reportov Reporting Services
 • Analýza dát v Exceli
 • Anonymné publikovanie reportov
 • Zabezpečené vkladanie reportov do webových stránok
 • Q&A v reportoch
 • Prezentačný mód reportu
 • Práca so záložkami reportu
 • Zobrazenie predfiltrovaného reportu
 • Tlač reportu
 • QR kódy reportov a ich využitie
 • Vytváranie reportov na platformách Apple a Linux

Dashboardy

 • Vytvorenie dashboardov z reportov
 • Pripnutie dlaždíc vs. strán reportu na dashboard
 • Navigácia na reporty a súvisiaci obsah
 • Q&A – Otázky a Odpovede v prirodzenom jazyku
 • Zdieľanie dashboardov a ich zabezpečenie
 • Pridanie vlastných dlaždíc do dashboardu (v jazyku HTML)
 • Aktualizácia dashboardov
 • Streamované dashboardy v reálnom čase
 • Motívy dashboardov
 • Nastavenie mobilného rozloženia dashboardov
 • Metriky používania a Inšpektor výkonu

Power BI Mobile

 • Aplikácia Power BI Mobile a jej možnosti
 • Pripojenie do cloudu vs. na Power BI Report Server
 • Nároky na dátové pripojenie
 • Aktuálnosť dát a cache-ovanie reportov
 • Používanie reportov v offline režime
 • Používanie reportov SQL Server Reporting Services
 • Príprava reportov pre správne mobilné zobrazenie
 • Nastavenie upozornení na zmeny dát v reportoch
 • Kolaborácia s kolegami

Licencovanie Power BI

 • Typy licencií Power BI
 • Čo funguje a čo nefunguje v jednotlivých licenciách
 • Limity jednotlivých licencií Power BI
 • Kto všetko potrebuje aké licencie
 • Špeciálne predplatné Power BI Embedded a Power BI Premium

Distribúcia obsahu a kolaborácia užívateľov

 • Aplikácie Power BI
 • Publikovanie a distribúcia aplikácií Power BI
 • Predkonfigurované aplikácie od MS a partnerov
 • Pracovné priestory Power BI
 • Organizovanie obsahu v Power BI
 • Spolupráca pri vývoji reportov Power BI viacerými používateľmi
 • Bezpečné publikovanie reportov Power BI
 • Prechod z Power BI Report Servera do cloudu

Integrácia s Office 365 / Microsoft 365

 • Vytvorenie reportu z Excelu
 • Integrácia s OneDrive for Business
 • Integrácia s PowerApps
 • Integrácia s Power Automate
 • Integrácia so SharePoint Online a Project Online

Príprava dát v cloude cez Toky údajov Power BI – Power BI Dataflows

 • Entitno-relačný model databázy Common Data Service
 • Vytvorenie dátových transformácií v cloudovom Power Query
 • Prenos transformácií z klasického Power Query do Power BI Dataflows
 • Rozšírený editor skriptu Power Query
 • Uloženie transformovaných dát do databázy, a napojenie na reporty Power BI
 • Vetvenie, paralelizácia a kaskádovité spájanie viacerých tokov dát
 • Naplánovanie automatickej aktualizácie dát
 • Inkrementálna/prírastková aktualizácia dát

Správa Power BI na úrovni organizácie

 • Správa licencií užívateľov a ich priraďovanie
 • Povolenie a zakázanie funkcionalít pre užívateľov
 • Monitorovanie prostriedkov v Power BI
 • Audit používanosti prostriedkov v Power BI, zabezpečenie súladu
 • Správa vkladacích kódov reportov
 • Správa obsahu iných užívateľov
 • Správa všetkých brán Power BI Gateway v organizácii
 • Prístup cez PowerShell

Brána Power BI Gateway

 • Pre ktoré dátové zdroje je a pre ktoré nie je potrebná
 • Nepodporované dátové zdroje
 • Inštalácia a konfigurácia
 • Osobná vs. podniková brána Power BI
 • Pripojenia DirectQuery a Live, a ich odlišnosti v cloude
 • Mapovanie užívateľov v Office 365 / AAD na firemné Active Directory
 • Technologické obmedzenia v závislosti od účtov v Power BI
 • Správa a audit všetkých brán vo firme

Riešenie problémov

 • Limity Power BI v cloude
 • Migrácia dátového modelu z existujúcich reportov do Azure Analysis Services
 • Optimalizácia veľkosti reportov
 • Riešenie problémov s automatickou aktualizáciou dát
 • Riešenie problémov s bránou Power BI Gateway
 • Real-time reporty v cloude
 • Ako kontaktovať support Microsoftu pre Power BI
 • Ako správne poskytnúť informácie pri riešení problémov

Power BI Premium (voliteľné)

 • Hostovanie obsahu na Power BI Premium
 • Presun existujúceho obsahu do Power BI Premium a naspäť
 • Nastavenie inkrementálnej aktualizácie dát
 • Monitorovanie a správa
 • Škálovanie výkonu
 • Azure ExpressRoute a Power BI