Power BI – Pokročilá analytika a reporting

Úroveň: pokročilí

Vstupné požiadavky: ovládať Power BI, či už pohľadu DAX-u alebo reportingu, aspoň na úrovni nášho mierne pokročilého kurzu. Ideálne je ovládať aj základy práce s Power Query, či už v Power BI, alebo v Exceli.

Cieľ kurzu: Naučte sa využívať na maximum analytickú silu Power BI pre vysoko pokročilé analýzy a interaktívny, dynamický reporting. Kurz sa venuje najmä analytickému jazyku DAX v Power BI, od ktorého plného zvládnutia závisí pokročilá analytika aj reporting. Je plný hromady praktických príkladov, na ktorých si precvičíte krok po kroku všetku funkcionalitu tak, aby ste vedeli kombinovať všetky časti Power BI na rôzne pokročilé analýzy a reporting. Kurz sa takisto venuje možnostiam konsolidácie dátového modelu a možnostiam eliminácie opakovaných činností pri tvorbe dátového modelu alebo opakovaného reportingu, a tým aj zvyšovaniu produktivity a manažovateľnosti výsledného riešenia z dlhodobého hľadiska.

Toto je veľmi pokročilý kurz Power BI, od autora prvej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to top expert so 7-ročnou praxou v Power BI a 12-ročnou praxou v PowerPivote, vrátane nasadení vo veľkých firmách, ktorý Vám jednoducho vysvetlí aj zložitejšie funkcie Power BI. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Cieľová skupina: Pokročilí tvorcovia reportov Power BI a milovníci jazyka DAX, ktorí chcú zo svojich reportov Power BI a z DAX-u dostať maximum, precvičiť si komplexné analytické techniky, a využiť naplno všetky analytické a reportovacie funkcionality Power BI.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • tlačená príručka k preberaným témam v slovenčine,
 • 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine,
 • certifikát o absolvovaní kurzu v slovenčine aj angličtine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsahová náplň:

Pokročilý DAX a kontext výpočtu

 • Tabuľkové filtre
 • Column lineage – podržanie odkazu na stĺpec v kontexte výpočtu
 • Iterátory a vnorené iterácie
 • Vnorené kontexty výpočtu
 • Prístup do nadradeného kontextu výpočtu – EARLIER, EARLIEST, ALLSELECTED
 • Zlúčenie a podržanie filtrov v kontexte výpočtu, klauzula KEEPFILTERS
 • Prenos filtrov na iné tabuľky – funkcia TREATAS
 • Množinové funkcie ako pokročilé filtre – INTERSECT, EXCEPT, UNION
 • Písanie dotazov na dátový model a klauzula EVALUATE
 • DAX Studio
 • Správne meranie rýchlosti výpočtov
 • Funkcie CONTAINS a CONTAINSROW
 • Kombinácia dát z viacerých tabuliek – CROSSJOIN, GENERATE a GENERATEALL
 • Analýza otvorených položiek a prebiehajúcich udalostí
 • Kombinačné a sekvenčné tabuľky
 • Calculation groups – výpočtové skupiny
 • Dynamická segmentácia dát
 • Reporting súčasne vo viacerých menách aj v konsolidovanej mene
 • Kumulatívne súčty
 • Kĺzavé priemery a trendové krivky
 • Univerzálne výpočtové vzorce
 • Virtuálne prepojenia tabuliek
 • Analýza nákupného košíka, ABC analýza, skórovanie zákazníkov
 • Analýza dát z dotazníkov
 • Analýza návštevnosti webov
 • Debugging DAX výpočtov

Funkcie Time Intelligence – analýza údajov naprieč časovými obdobiami

 • Časové tabuľky pre funkcie Time Intelligence
 • Práca s časom – DATEADD, DATESBETWEEN, DATESINPERIOD
 • Funkcie pre posun v čase – NEXTMONTH, NEXTYEAR, PREVIOUSDAY, …
 • Stav na začiatku/konci obdobia – OPENINGBALANCExxx, CLOSINGBALANCExxx
 • Súbežné časové periódy – PARALLELPERIOD, SAMEPERIODLASTYEAR
 • Prvé a posledné dátumy za zobrazené obdobia – FIRSTDATE, LASTDATE, …
 • Začiatky a konce zo zvolených období – ENDOFMONTH, STARTOFQUARTER, …
 • Kumulatívne časové obdobia – DATESYTD, TOTALYTD, TOTALQTD, …
 • Kombinácia s filtrovacími a vyhodnocovacími funkciami
 • Reporting voči plávajúcemu dátumu
 • Využitie funkcií Time Intelligence ako tabuľkových funkcií

Pokročilý reporting

 • Migrácia excelovského štýlu reportingu do Power BI
 • Konsolidácia množstva merítok na univerzálne, generické merítka
 • Univerzálne grafy
 • Konsolidácia slicerov
 • Slicer s predvolenou plávajúcou hodnotou (napr. “dnes”)
 • Výber ukazovateľov na grafe a v tabuľkách pomocou slicera
 • Obrázkové slicery
 • Podmienené formátovanie cez slicery
 • Podmienené formátovanie dynamických vlastností grafov cez merítka a pravidlá
 • Zápis dát naspäť do dátového zdroja (writeback) a prepočet reportu s novými hodnotami (what-if analýza, analýza scenárov)
 • Geografický a mapový reporting
 • Sparklines v tabuľkách a kontingenčkách
 • Pripojenie na dátový model z Excelu
 • Použitie CUBE funkcií Excelu voči dátovému modelu
 • Parametrizácia publikovaných reportov cez ich URL
 • Reporting a data mining pomocou R skriptu
 • Šablóny Power BI
 • (voliteľné) – práca s veľkým množstvom dát a optimalizácia výkonu