Power BI Report Server a on-premise nasadenie

Cieľ kurzu: Naučte sa spravovať Power BI Report Server ako skutočný profesionál. Tento kurz Vás naučí, ako správne nasadiť a nastaviť Power BI Report Server v on-premise prostredí, aby optimálne fungoval, a zabezpečil plnohodnotnú prevádzku a bezpečný prístup k reportom. Ukážeme si nielen to, ako kompletne zabezpečiť reporty Power BI a iný obsah na serveri po všetkých stránkach, ale aj ako pozapínať kompletne všetku funkcionalitu servera tak, aby užívatelia mali oveľa viac možností, a aby ste zo svojich licencií dostali maximum. A pozrieme sa aj na to, ako priebežne monitorovať server a jeho komponenty, a prepojiť ho s inými technológiami vo firme aj mimo firmy, vrátane mobilných zariadení. Kurz je postavený na základe 5-ročných skúseností z nasadenia Power BI Report Servera v rôznych spoločnostiach v SR aj ČR, vrátane nasadenia vo veľkých firmách.

Cieľová skupina: Správcovia serverov a architekti riešení Power BI, ktorí potrebujú správne nastaviť Power BI Report Server v on-premise prostredí.

Toto je najdetailnejší a najpokročilejší kurz o Power BI Report Serveri v celej SR a ČR, od autora jedinej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to top expert s 8-ročnou praxou v Power BI a 13-ročnou praxou v PowerPivote. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Úroveň: mierne pokročilí

Vstupné požiadavky: Základy práce s reportami Power BI, ideálne aj základy práce s Windows Serverom.

Trvanie: 1 deň, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine,
 • certifikát o absolvovaní kurzu v slovenčine aj angličtine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Úvodné kroky k nasadeniu Power BI Report Servera (PBI RS)

 • architektúra PBI RS a jeho komponenty
 • používané architektúry on-premise riešení
 • typy podporovaných reportov
 • licencovanie PBI RS
 • stránkované reporty SSRS vs. reporty Power BI
 • prechod/migrácia zo SSRS na PBI RS
 • odhad HW konfigurácie pre cieľový workload / počet užívateľov / reportov / objem dát
 • čo funguje na PBI RS a čo nie v porovnaní s cloudovým Power BI

Správa servera PBI RS

 • Report Server Configuration Manager
 • konfiguračné súbory PBI RS a jeho komponentov
 • pripojenie cez SQL Server Management Studio
 • nastavenia na úrovni servera
 • otvorenie portu interných SSAS pre vonkajšie pripojenia
 • nastavenie posielania e-mailov
 • nastavenie integrácie s R skriptom
 • konfigurácia SSRS – extensions a pod.
 • obmedzenie pamäte na strane PBI RS aj SSAS
 • sledovanie a monitorovanie servera
 • upgrade PBI RS na vyššiu verziu
 • záloha PBI RS
 • šifrovací kľúč PBI RS
 • custom konektory Power Query
 • nastavenie integrácie s Office Online Serverom pre excelovské súbory a PowerPivot
 • inštalačné kroky potrebné pre Power BI Mobile (na prezeranie reportov PBI aj SSRS na mobile) + VPN
 • inštalácia custom DLL (pre SSRS reporty)
 • zmena max. veľkosti reportov Power BI
 • konfigurácia automatických jobov a SQL Agent
 • branding servera PBI RS – nastavenie vlastnej farebnej schémy, loga, nadpisu, …
 • load balancing pre viaceré inštancie PBI RS
 • integrácia PBI RS a cloudu – možnosť zobrazovať reporty SSRS v cloude

Zabezpečenie reportov Power BI a servera PBI RS

 • prístupy k reportom, adresárom a podadresárom, a ich dedenie + role
 • administrátorské oprávnenia na úrovni servera PBI RS
 • vytvorenie vlastných rolí
 • kombinovanie viacerých rolí a oprávnení
 • zakazovanie prístupov
 • linkované reporty
 • DAX row-level security
 • prístupy k dátovým zdrojom
 • Kerberos delegácia
 • nastavenie a vynútenie SSL komunikácie a portov PBI RS
 • povolenie Basic autentizácie – pre pripojenia z internetu
 • povolenie prístupov pre užívateľov z iných domén alebo iných autentizačných systémov
 • povolenie pre reverzné proxy

Špeciality pri práci s reportami Power BI na PBI RS

 • URL filtering
 • URL parametre pre reporty PBI
 • zobrazovanie reportov na full screen
 • hromadné prepnutie reportov na full screen
 • slideshow z reportu Power BI
 • použitie režimu DirectQuery
 • možnosti inštalácie Power BI Desktopu pre RS + Power BI Report Builderu
 • kombinovanie a prepájanie reportov Power BI a SSRS
 • sledovanie využívania reportov a časov/dĺžky ich vykonávania
 • nastavenia automatickej aktualizácie dát
 • sledovanie a monitorovanie automatickej aktualizácie dát
 • konfigurácia Live pripojenia na SSAS, vrátane nasadenia na rôznych serveroch
 • migrácia reportov do PBI cloudu (PBI aj SSRS)