Aké existujú verzie PowerPivotu?

Technológia PowerPivot sa dnes už nachádza vo viacerých produktoch Microsoftu, a rozširuje sa čím ďalej tým viac. A keď to začnete sledovať, tak časom sa v tom začnete strácať, pretože všade je to označené inak. Preto si teraz zhrnieme, aké všetky verzie PowerPivotu existujú, ako sú označené, a ako sa v tom celom rýchlo vyznať.

Technológia PowerPivotu bola pred uvedením prvého PowerPivotu, označovaná ako technológia VertiPaq. V Exceli sa to rozhodli pomenovať PowerPivot. A samozrejme to neskôr premenovali na Power Pivot. Nájdeme ju však aj pod inými označeniami:

  • v Power BI a novších Exceloch ako dátový model,
  • v SSAS Tabular ako technológiu xVelocity alebo ako tabulárne modely,
  • v SQL Serveri ako columnstore indexy, a ako in-memory databázový engine,
  • v cloude ako Azure Analysis Services.

Vo všetkých prípadoch ide stále o tú istú technológiu, s menšími úpravami či rôznym stupňom integrácie do ostatných produktov Microsoftu. Preto to všetko nazývam vo väčšine prípadov pôvodným názvom PowerPivot, aby bolo hneď a bez vysvetľovania jasné, o čo ide.

Ďalšia vec je to, že PowerPivot si prešiel za tých 8 rokov od svojej prvej verzie celkom slušným vývojom. A v rôznych produktoch ho nájdeme v rôznej verzii, čo niekedy spôsobuje ich nekompatibilitu, keď chcete dať dokopy 2 rôzne verzie PowerPivotu. Prípadne je občas problém v tom, že niekedy neviete, ktoré funkcie jazyka DAX fungujú v ktorej verzii, či ktoré funkcie fungujú/nefungujú/čiastočne fungujú práve v tej vašej verzii.

Preto si to teraz zhrnieme do prehľadnej tabuľky:

Produkt Označenie v dokumentácii DAX
Interná verzia Úroveň kompatibility Generácia Rok uvedenia
Excel 2010  SQL Server 2008 R2  10.50  1050  1  2010
Excel 2010 / 2013  SQL Server 2012  11.00  1100  2  2012 / 2013
Excel 2010 / 2013 SP1  SQL Server 2012  11.03  1103  2  2013
Excel 2016  SQL Server 2016  12.00  1200  3  2015
Excel 2019  SQL Server 2016  12.00  1200  3  2018
Excel v Office 365  rovnako ako v poslednej verzii Excelu
SSAS Tabular 2012  SQL Server 2012  11.00  1100  2  2012
 SSAS Tabular 2012 SP1 až SP3  SQL Server 2012  11.03+  1103  2  2013
 SSAS Tabular 2014  SQL Server 2012  11.03  1103  2  2014
 SSAS Tabular 2016  SQL Server 2016  12.00  1200  3  2016
 SSAS Tabular 2017  SQL Server 2017  14.00  1400  4  2017
 SSAS Tabular 2019  SQL Server 2019  15.00  1500  5  2019*
 SharePoint 2010 / 2013 / 2016  závisí od toho, aká verzia SSAS Tabularu v PowerPivot móde je nainštalovaná na pozadí
 Power BI Desktop  SQL Server 2019  15.**  1400-1465  5  2015-2019+
 Azure Analysis Services /
cloud Power BI
 SQL Server 2019  15.**  1400-1470  5  2017-2019+
 SQL Server Data Tools  SQL Server 2019  15.**  1400  5  2017-2019+
 Power BI Report Server  rovnako ako príslušný Power BI Desktop v čase vydania servera

Ako vidíte, verzií je hromada. Medzi nimi je 5 hlavných generácií, resp. verzií PowerPivotu. Pričom v Power BI, Azure Analysis Services a SQL Server Data Tools, je úplne najnovšia verzia 5. generácie PowerPivotu, nie menej ako mesiac stará, za predpokladu, že máte nainštalované ich najnovšie verzie. Preto sú pri nich len schematicky uvedené či už interné verzie, alebo roky uvedenia. A, samozrejme, tento zoznam nie je konečný, pretože minimálne nový SQL Server má vychádzať takmer každý rok. A predpokladám, že PowerPivot vďaka svojej rýchlosti a jednoduchosti bude integrovaný aj do ďalších produktov.

Takže, tu to máte zosumarizované asi najprehľadnejšie, ako sa len dá. Používajte to ako navigáciu najmä v dokumentácii k jazyku DAX či SSAS Tabularu. Lebo inak sa v tom veľmi rýchlo stratíte 🙂